Noticia

Reparto Oficial + Info sobre la película Live Action de Kingdom

La pagina web de la adaptacion a película live-action del manga Kingdom, ha revelado el reparto principal, el director y la fecha de estreno.
La pelicula sera dirigida por Shinsuke Satou (Gantz, Death Note Light up the NEW world, Bleach).

En el reparto estarán:
Kento Yamazaki como el protagonista Shin (Xin)
Ryou Yoshizawa como Ei Sei (Yin Zheng).
Masami Nagasawa como You Tanwa (Yang Duan He).
Kanna Hashimoto como Ka Ryou Ten (He Liao Diao).
Takao Osawa como Ou Ki (Wang Qi).
Kanata Hongou como Sei Kyou (Cheng Jiao).
Shinnosuke Mitsushima como Heki (Bi).
Masahiro Takashima como Shō Bun Kun (Chang Wen Jun).
Jun Kaname como Tou (Teng).

Subaru
El autorSubaru